Portal pisaca

Učinimo pisce vidljivima!

Maša Kolanović

Odaberi pisca

Biografija

Maša Kolanović rođena je 1979. godine u Zagrebu, gdje je završila studij kroatistike i komparativne književnost i doktorirala u travnju 2010. Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2013. godine voditeljica je književno-kulturološkog bloka Zagrebačke slavističke škole. Od ožujka 2017. voditeljica je projekta ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' pri Hrvatskoj zakladi za znanost.

Do sada je objavila članke o književnosti i popularnoj kulturi i knjigu Udarnik! Buntovnik? Potrošač... Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije (Naklada Ljevak, 2011.) te uredila zbornike Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva (Zagrebačka slavistička škola – FF press, 2013.) i The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (post)Socialism and its Other (Palgrave Macmillan, New York, 2017., zajedno s D. Jelača i D. Lugarić).

Objavila je i nekoliko knjiga fikcije: Pijavice za usamljene (Studentski centar, 2001.), Sloboština Barbie (V.B.Z., 2008.), Jamerika: trip (Algoritam, 2013), Poštovani kukci i druge jezive priče (Profil, 2019).
 

** napomena: podaci o autorici se kontinuirano dopunjuju i uređuju.

 

– Knjige –