Portal pisaca

Učinimo pisce vidljivima!

Irena Matijašević

Odaberi pisca

Bibliografija

Naizgled, AGM, 2007. – zbirka pjesama
Južne životinje, AGM, 2010. – zbirka pjesama
Danska H2O, AGM, 2012. – poetska drama
Crno pismo, Algoritam, 2015. – roman
Kao kiša, Hena com, 2017. – roman
Igra istine, Hena.com, 2019. - roman
Početak zrelosti, V.B.Z., 2020. - zbirka pjesama


Interaktivna bibliografija

Samostalna djela

Prevoditelj

– Knjige –