Portal pisaca

Učinimo pisce vidljivima!

Mihaela Gašpar

Odaberi pisca

Bibliografija

Bez iznenadnih radosti molim, Aora naklada, 2010.
Mitohondrijska Eva, Matica hrvatska Osijek, 2013.
Slatkiš, duhan, britva, Disput, 2013.
Mitohondrijska Eva, 2. izd., Disput, 2015.
O čajnicima i ženama, Disput, 2016.
Spori odron, Disput, 2017.
Nemirnica, Disput, 2019.
Velika stvar, Disput, 2020.


Interaktivna bibliografija

Samostalna djela

– Knjige –