Portal pisaca

Učinimo pisce vidljivima!

Ivana Šojat

Odaberi pisca

Bibliografija

Hiperbole, Hrašće, 2000.
Šamšiel, Matica hrvatska, 2002.
Uznesenja, Društvo hrvatskih književnika – Rijeka, 2003.
Utvare, Solidarizam 2005.
Kao Pas, Društvo hrvatskih književnika – Rijeka, 2006.
I past će sve maske…, Alfa, 2006.
Sofija plaštevima mete samoću, Matica hrvatska - Osijek, 2008.
Mjesečari, Fraktura, 2008.
Unterstadt, Fraktura, 2009.
Ruke Azazelove, Fraktura, 2011.
Ničiji sinovi, Fraktura, 2012.
Jom Kipur, Fraktura, 2014.
Emet, Fraktura, 2016.
Ljudi ne znaju šutjeti, Fraktura, 2016.
Ezan, Fraktura, 2018.
Zmajevi koji ne lete, Naklada Ljevak, 2020.
Štajga ili put u maglu, Fraktura, 2021.
Oblak čvoraka, Naklada Ljevak, 2021.


Interaktivna bibliografija

Samostalna djela

Prevoditelj

– Knjige –