Portal pisaca

Učinimo pisce vidljivima!

Kristian Novak

Odaberi pisca

Kristian Novak rođen je 14. svibnja 1979. godine u Baden-Badenu, u tadašnjoj SR Njemačkoj. Osnovnu je školu pohađao u Sv. Martinu na Muri, a opću gimnaziju u Čakovcu. Godine 1998. upisuje diplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 2005. godine obranivši rad pod naslovom „Njemačko-hrvatski code-switching u drami 'Gospoda Glembajevi' Miroslava Krleže“.

Književnošću se počeo baviti u srednjoj školi...


( iz Biografije )

– Knjige –

– Info –

– Multimedija –

Mastermind po imenu učenik

Možda bi o djeci valjalo govoriti iz perspektive umjetnosti, koja vrlo točno detektira da je učenik svaka osoba koja sustavno slama granice svog neznanja i svoje nesigurnosti, dakle nebitno je ulazi li u proces saznavanja kao žpošiljatelj“ ili kao žprimatelj“ poruke. Te su role neprekidno zamjenjive. I fantastično dinamične. Možda je, dakle, vrijeme da registriramo da duboka ravnopravnost učitelja i učenika već postoji.