Portal pisaca

Učinimo pisce vidljivima!

Ivica Prtenjača

Odaberi pisca

Pjesnik i prozaist (Rijeka, 27. I. 1969). Studirao kroatistiku na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Radi u nakladničkoj kući Profil International d.d. u Zagrebu kao voditelj marketinga. U prvim dvjema pjesničkim zbirkama reinterpretira pjesnička iskustva 70-ih i 80-ih godina XX. stoljeća, služeći se intertekstualnim i intermedijalnim postupcima. Pjesme karakteriziraju promjenljive perspektive lirskog iskaza, montaža semantički nepovezanih motiva te sintaktički lomovi kojima se sugerira fragmentarnost medijski posredovane slike svijeta. Subjekt je ironičan spram vlastite pozicije u potrošačkom društvu i dobu simulacije u kojem se brišu granice između zbilje i fikcije, pri čemu pisanje shvaća kao terapeutski čin.

( iz Biografije )

– Knjige –

– Info –

– Multimedija –

Ivica Prtenjača i Robert Guédiguian – kroničari mediteranskog življenja

Robert Guédiguian i Ivica Prtenjača, svaki u svojem umjetničkom polju, a razmatrat ćemo ih za ovu priliku ponajprije kao autore mediteranskog kruga, kao kvartovske kroničare i apologete proletarijata, predstavljaju samosvojan i vrlo prepoznatljiv poetski mikrokozam. Guédiguian kao filmaš, a Prtenjača – i kad piše prozu – primarno kao pjesnik.