Portal pisaca

Učinimo pisce vidljivima!

Nora Verde

Odaberi pisca

Bibliografija

Sezona bjegova, Narodno sveučilište, Split, 1994.
Posudi mi smajl, Meandar, 2010.
Do isteka zaliha, Sandorf, 2013.
O ljubavi, batinama i revoluciji, Sandorf, 2016.
Moja dota, Naklada OceanMOre, 2021.


Interaktivna bibliografija

Samostalna djela

– Knjige –